ERİŞİM KONTROLÜ POLİTİKASI

NESES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS ISO/IEC 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

AMAÇ

BGYS politikası, Neses Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sahip olduğu hassas bilgi varlıklarının korunması ve yönetilebilmesi amacıyla TS ISO/IEC 27001 sayılı standarda uygun Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulması ve bu sisteme ilişkin uygunluk belgesi alınmasını teminen uyulması gereken kuralları ortaya koyan bir belgedir. Kurumsal bilgi güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir standart olan “TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı (BGYS)” belgesinin amacı; kapsam dâhilindeki bilgi varlıklarımızın gizliliği, bütünlüğü ve gerektiğinde yetkili kişilerce erişilebilirliğini sağlayarak, Neses Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesinde çalışanların ve ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği şartlarının çerçevesini çizmek ve yazılı kuralları belirlemektir.

KAPSAM ve YÖNETİM TAAHHÜDÜ

Neses Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak,

Müşterilerimizin taleplerine zamanında ve doğru çözümler bulabilmemiz için yasal mevzuata uygun şekilde verinin bütünlüğünün sağlanması için:

Oryantasyon aşamasında personele gerekli bilgiler aktarılmıştır,

Gerekli altyapı ve donanım belirlenmiştir,

Gerekli altyapı ve donanımın kesintisiz olarak sağlanması için, gerekli kaynaklar ayrılmıştır,

Müşteri bilgilerinin korunması açısından yapılması gerekenler personelimize eğitimlerle aktarılmış, personel sözleşmeleri ile sorumlulukları yazılı hale getirilmiştir,

Tüm verilerin yedeklenmesi amacıyla gerekli alt yapı belirlenip, sorumlular tanımlanmıştır,

Network üzerinde gerekli erişim işlemleri sınırlandırılmıştır,

Şirketimizin bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirliktir.

YÖNETİMİN ONAYI

Neses Bilgi Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak; BGYS Politikasının uygulanmasının ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan ederiz.